ОСНОВНИ НАПРАВЛЕНИЯ

Консултантски услуги

.:АГРО-МАРИЦА 2005 ООД:.
АГРО-МАРИЦА 2005 ООД е с подчертана ориентация към земеделските земи - тяхната покупко-продажба и консултация относно ползването им...

.:Адвокатско дружество "ЧЕРВЕНЯКОВ, ВАРДЕВА И СЪДРУЖНИЦИ":.
Предоставяне на правни услуги и представителство, вкл. процесуално, най-общо, но не ограничително в областта на българското и международно гражданско и търговско право на местни и чуждестранни физически и юридически лица...

.:БАЛМС АБОГАДОС БЪЛГАРИЯ ЕООД:.
Балмс Абогадос България е българска адвокатска кантора, член на Балмс Груп Интернешънъл, клон на испанската адвокатска кантора Балмс Абогадос...

.:БОРИСЛАВ БОЯНОВ ООД:.
Консултантска дейност в областта на правото и икономиката; юридически услуги...

.:БРАЙТ-2000 ООД:.
Консултантско-търговска дейност в областта на строителството; Представителство и дистрибуция на строителни и интериорни продукти; Ехергоефективни оценки и анализи...

.:ЕксТерна България ЕООД :.
Консултантска дейност и цялостно обслужване на инвестирането в България в областта на закупуването на земя, фабрики; участие в инфраструктурни проекти, европейски фондове...

.:Живел-Агро ООД :.
Агрохимични дейности-почвени анализи, консултации и препоръки за торене ...

.:Зона 5 ООД :.
Консултантски услуги, представителство на фирми, финансови анализи, юридически услуги, работа с европейски и международни програми...

.:ИММОБАН ИСПАНИЯ ООД:.
ИММОБАН ИСПАНИЯ ООД е специализирано в покупко-продажбата на недвижими имоти и тяхното управление. Дружеството е ориентирано предимно към испански инвеститори...

.:КОНСУЛТ ЛЕЖЪР ООД:.
Предлага качествени туристически услуги на Балканския полуостров и в Испания. Организира ексклузивни пътувания в зависимост от личните предпочитания и интереси на всеки клиент...

.:М П - 21-ЕООД:.
Консултантска кантора за български чуждестранни и смесени юридически лица по: - правни въпроси, - маркетингови проучвания по поръчка...

.:РАЗНОИЗНОС АД:.
Разноизнос АД е основана през 1947 г. и е една от най-старите външнотърговски дружества. От 1989 г. е частна компания с 20 служители. Разполага с големи складови бази във Варна и Русе...

.:SOFIA CONSULTING 2008:.
Консултантска дейност в сферата на обществените поръчки; Консултантски услуги свързани с ЕФ и финансово подпомагане; консултиране в сферата на международното финансиране...

.:ТРАНСПРЕС ООД:.
Международен транспорт и спедиция, вътрешен транспорт, куриерски услуги, митническо обслужване, складова база...

.:УНИВЕРС КОНСУЛТ ООД:.
Предоставяне на счетоводни услуги: Водене на текущо счетоводство; Обработка на заплати; Консултации във връзка с прилагането...

.:ФИКАДЕКС БЪЛГАРИЯ ООД:.
Независим финансов одит, счетоводни и данъчни услуги...

.:КОНСУЛТОРЕС ООД:.
Висококачествени правни и счетоводни консултации...

 

Промишленост и производство

.:КАБЕЛКОМЕРС ООД:.
Вътрешна и външнотърговска дейност с кабели, проводници, кабелна арматура, електроматериали и апаратура. Производство на меден валцдрат - високорповодимо медно жило 8 mm с ниско съдържание на кислород...

Строителство и имоти

.:БАЛМС АБОГАДОС БЪЛГАРИЯ ЕООД:.
Балмс Абогадос България е българска адвокатска кантора, член на Балмс Груп Интернешънъл, клон на испанската адвокатска кантора Балмс Абогадос...

.:БОКАР ООД:.
Проектиране, строителство и ремонт на промишлени и граждански обекти, сделки с недвижими имоти, управление на недвижими имоти, експертни оценки, правна консултация...

.:БРАЙТ-2000 ООД:.
Консултантско-търговска дейност в областта на строителството; Представителство и дистрибуция на строителни и интериорни продукти; Ехергоефективни оценки и анализи...

.:ВАРАЙЪТИ ООД:.
Недвижими имоти - отдаване под наем за краткосрочен и дългосрочен период на апартаменти, собственост на фирмата. Отдаване под наем на автомобили и персонал за работа по различни проекти...

.:ЕВРОБУЛ ИНЖЕНЕРИНГ ООД:.
Покупко-продажба на стоки; отдаване под наем на недвижими имоти; проектиране, строителство, инженеринг и инженерингови услуги; търговско представителство и посредничество...

.:ЕВРОИНВЕСТ ООД:.
Агенция за покупко - продажба на недвижими имоти...

.:ЕксТерна България ЕООД :.
Консултантска дейност и цялостно обслужване на инвестирането в България в областта на закупуването на земя, фабрики; участие в инфраструктурни проекти, европейски фондове...

.:EЛИДИС ООД:.
Покупка на стоки, производство на стоки с цел продажба, търговско посредничество и представителство на наши и чужди фирми, комисионна, спедиционна, складова, лизингова, информационна, програмна дейност...

.:ИММОБАН ИСПАНИЯ ООД:.
ИММОБАН ИСПАНИЯ ООД е специализирано в покупко-продажбата на недвижими имоти и тяхното управление. Дружеството е ориентирано предимно към испански инвеститори...

.:КОНСУЛТ ЛЕЖЪР ООД:.
Предлага качествени туристически услуги на Балканския полуостров и в Испания. Организира ексклузивни пътувания в зависимост от личните предпочитания и интереси на всеки клиент...

.:М П - 21-ЕООД:.
Консултантска кантора за български чуждестранни и смесени юридически лица по: - правни въпроси, - маркетингови проучвания по поръчка...

.:SOFIA CONSULTING 2008:.
Консултантска дейност в сферата на обществените поръчки; Консултантски услуги свързани с ЕФ и финансово подпомагане; консултиране в сферата на международното финансиране...

.:ХОЛДИНГОВО ДРУЖЕСТВО "ПЪТИЩА" АД:.
Строителство, ремонт и поддържане на пътищата и пътните съоръжения, градски комуникации и инфраструктурите около тях; производство на всички видове строителни и инертни материали и изделия от тях; проектиране...

.:КОНСУЛТОРЕС ООД:.
Висококачествени правни и счетоводни консултации...

 

Туризъм

.:ИНТЕР МАШИНЕКС ООД:.
Интер Машинекс ООД е официален представител на най-големите производители в България на: Металообработващи машини; Изковки от стомана до 12 кг.; Отливки от стомана; Хидро-турбини, клапи, тръби и хидравлично оборудване...

.:КОНСУЛТ ЛЕЖЪР ООД:.
Предлага качествени туристически услуги на Балканския полуостров и в Испания. Организира ексклузивни пътувания в зависимост от личните предпочитания и интереси на всеки клиент...

 

Търговия

.:БРАЙТ-2000 ООД:.
Консултантско-търговска дейност в областта на строителството; Представителство и дистрибуция на строителни и интериорни продукти; Ехергоефективни оценки и анализи...

.:ГРАМОЗ 21 ООД:.
Търговия и търговско посредничество. Търговия с неселскостоп. междинни продукти (суровини, материали, горива), отпадъци и скрап....

.:ДАКС ЕООД:.
Производство и търговия с аксесоари от кожа- портфейли, портмонета, модни дамски чанти от естествена кожа, рекламни сувенири, продукти за офиса от кожа, колани, ръкавици...

.:ЕВРОБУЛ ИНЖЕНЕРИНГ ООД:.
Покупко-продажба на стоки; отдаване под наем на недвижими имоти; проектиране, строителство, инженеринг и инженерингови услуги; търговско представителство и посредничество...

.:EЛИДИС ООД:.
Покупка на стоки, производство на стоки с цел продажба, търговско посредничество и представителство на наши и чужди фирми, комисионна, спедиционна, складова, лизингова, информационна, програмна дейност...

.:Живел-Агро ООД :.
Внос, износ и търговия с пестициди, минерални и органични торове. Продукти за биоземеделие ...

.:ИНТЕР МАШИНЕКС ООД:.
Интер Машинекс ООД е официален представител на най-големите производители в България на: Металообработващи машини; Изковки от стомана до 12 кг.; Отливки от стомана; Хидро-турбини, клапи, тръби и хидравлично оборудване...

.:КАБЕЛКОМЕРС ООД:.
Вътрешна и външнотърговска дейност с кабели, проводници, кабелна арматура, електроматериали и апаратура. Производство на меден валцдрат - високорповодимо медно жило 8 mm с ниско съдържание на кислород...

.:РАЗНОИЗНОС АД:.
Разноизнос АД е основана през 1947 г. и е една от най-старите външнотърговски дружества. От 1989 г. е частна компания с 20 служители. Разполага с големи складови бази във Варна и Русе...

.:САРАНДА ЕООД:.
Фирма Саранда е поела представителството на много чужди фирми, производителки на хранителни стоки. Компаниите, с които работим са се наложили както на собствения, така и на световния пазар - Испания, Унгария, Полша, Гърция...

.:SOFIA CONSULTING 2008:.
Консултантска дейност в сферата на обществените поръчки; Консултантски услуги свързани с ЕФ и финансово подпомагане; консултиране в сферата на международното финансиране...

.:ХЕРБА КОМЕРС ЕООД:.
Търговия с билки и подправки...

.:КОНСУЛТОРЕС ООД:.
Висококачествени правни и счетоводни консултации...

 

Други

.:АГРИЯ АД:.
Производство и дистрибуция на препарати за растителна защита...

.:АГРО-МАРИЦА 2005 ООД:.
АГРО-МАРИЦА 2005 ООД е с подчертана ориентация към земеделските земи - тяхната покупко-продажба и консултация относно ползването им...

.:АКЦИОНЕР ФАВОРИТ ХОЛДИНГ АД:.
Придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества, финансиране на холдингови дружества, търговско представителство и посредничество...

.:АС - ГЕОИНЖЕНЕРИНГ ЕТ:.
Работа в страната и в чужбина в областите на геологията, геофизиката, сондирането, хидрогеологията и минното дело, както и топография...

.:КОЛЕВ И КОЛЕВ ООД:.
През 1996 г. се ражда компанията Колев и Колев. Тогава, тя има за цел да създаде достатъчно качествени детски обувки, които да са конкурентни на вносните марки...

.:М П - 21-ЕООД:.
Консултантска кантора за български чуждестранни и смесени юридически лица по: - правни въпроси, - маркетингови проучвания по поръчка...

.:ОМИМ - ОФИС ЗА МИННА ИНДУСТРИЯ И МЕТАЛУРГИЯ ЕООД:.
Извършване на Инженерингови услуги, доставка на технологично оборудване и консумативи за минната индустрия и металургия, консултантски услуги, представителство и агенство на местни и чужди ЮЛ и ФЛ в страната и чужбина...

.:СОФИЯ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ СЕКЮРИТИЗ АД:.
Извършва в страната и чужбина следните дейности: търговия с ценни книжа, включително посредничество за сключване на сделки във връзка с ценни книжа, изпълнения на нареждания за покупка или продажба на ценни книжа...

.:СЪЮЗ НА ГЛУХИТЕ В БЪЛГАРИЯ:.
СГБ има регистрирани 14 търговски дружества на територията на цялата страна с търговско име "Тих Труд" - ЕООД...

.:КОНСУЛТОРЕС ООД:.
Висококачествени правни и счетоводни консултации...