КЛУБЕН СЪВЕТ

Председател:
Димитър Пампулов - генерален директор на "Разноизнос" и "ИммоБан", председател на Сдружение "България-Испания"

Зам. председател:
Иван Цицелков - собственик и управител на "Херба Комерс" ЕООД и "ХербаБул" ЕООД

Членове:
Георги Шишманов - управител на "Евробул Инженеринг"

Секретар:
Момчил Станишев - Дирекция "Бизнес-център", Международни организации - Българска търговско-промишлена палата