БЪЛГАРО-ИСПАНСКИ БИЗНЕС СЪВЕТ
при Българската търговско-промишлена палата

Българо-испанският бизнес съвет (БИБС) към БТПП е създаден съгласно споразумение за сътрудничество между Българска търговско-промишлена палата и Върховния съвет на търговско-промишлените палати на Испания, подписано по време на визитата на краля на Испания у нас Н. В. Хуан Карлос.

Българската секция на Съвета бе създадена на 8.12.2003 г., като на проведеното Учредително събрание бяха приети Правилника за устройството и дейността на БИБС, годишната членска вноска и състава на Клубния Съвет.

ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА БИБС: моля натиснете ТУК

ЧЛЕНСТВО В БИБС
Фирмите, желаещи да станат членове на БИБС следва:

  1. да попълнят и изпратят в Секретариата на БИБС "Молба за членство и регистрационна карта". Целта на Регистрационната карта е създаване на база данни за фирмите-членове и ползването им за бъдещи проекти. Молбата-регистрационна карта може да я свалите ТУК

  2. да заплатят определената от Общото събрание встъпителна вноска за членство. Встъпителният членски внос е:

Годишният членски внос за продължаване на членството в БИБС е 100 лв.

УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЯНИ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА БИБС:

  1. Публикуване на профил на фирмата в интернет страницата на БИБС - на български и испански език

  2. Публикуване на конкретни оферти на фирмите-членове в испанската версия на интернет страницата на БИБС и разпращането им до търговските палати в Испания.

  3. Предоставяне на оферти от испански фирми.

  4. Периодично предоставяне на информация за мероприятия в България и Испания - бизнес делегации, семинари, търговски мисии и др.

  5. Ползване на печатните издания на разположение на Секретариата на БИБС - испански каталози, бюлетини, списания, справочници и др.

  6. Предоставяне на електронните бюлетини на испанските търговски палати.

  7. Съдействие и консултации при разрешаване на проблеми по вноса и износа.

  8. Друг